prête w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prête w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prête-nom <pl prête-noms> [pʀɛtnɔ̃] RZECZOW. m

2. prêter (accorder):

Zobacz też flanc

I.prêt (prête) [pʀɛ, pʀɛt] PRZYMIOT.

III.prêt (prête) [pʀɛ, pʀɛt]

éco-prêt <pl éco-prêts> [ekopʀɛ] RZECZOW. m

prêt-à-poster <pl prêts-à-poster> [pʀɛtapɔste] RZECZOW. m

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] RZECZOW. m

prêt-à-penser <pl prêts-à-penser> [pʀɛtapɑ̃se] RZECZOW. m inf

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła prête w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prête w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła prête w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prêt(e) [pʀɛ, pʀɛt] PRZYMIOT.

prête-nom <prête-noms> [pʀɛtnɔ̃] RZECZOW. m

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] RZECZOW. m sans pl

Tłumaczenia dla hasła prête w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prête Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

prête Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

prête z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文