whipped w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła whipped w angielski»francuski słowniku

II.whip <part prés whipping; prét, part passé whipped> [Brit wɪp, Am (h)wɪp] CZASOW. przech.

III.whip <part prés whipping; prét, part passé whipped> [Brit wɪp, Am (h)wɪp] CZASOW. nieprzech.

II.whip back CZASOW. [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip back [sth], whip [sth] back)

I.whip off CZASOW. [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip off [sth], whip [sth] off)

I.whip away CZASOW. [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip away [sth], whip [sth] away)

I.whip on CZASOW. [Brit wɪp -, Am (h)wɪp -] (whip on [sth], whip [sth] on)

whipped w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła whipped w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła whipped w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

whipped Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文