offered w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła offered w angielski»francuski słowniku

I.offer [Brit ˈɒfə, Am ˈɔfər, ˈɑfər] RZECZOW.

1. offer (proposition) (gen) FIN:

1. offer (proffer):

III.offer [Brit ˈɒfə, Am ˈɔfər, ˈɑfər] CZASOW. nieprzech. (volunteer)

I.offer up CZASOW. [Brit ˈɒfə -, Am ˈɔfər, ˈɑfər -] (offer [sth] up, offer up [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

offered w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła offered w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.offer [ˈɒfəʳ, Am ˈɑ:fɚ] RZECZOW. a. ECON

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła offered w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

offered Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

offered Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła offered w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文