cube w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cube w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też gros

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYMIOT. attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] RZECZOW. m (ż)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] PRZYSŁ.

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

gros bonnet inf
big wig Brit inf
gros bonnet inf
big shot inf
gros bras inf
gros coup inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big bike inf
gros cube inf MOTOR, TRANSP
gros cube inf MOTOR, TRANSP
big hog Am inf
gros cul inf
gros gibier CHASSE
gros lard inf
fat slob inf
gros lot JEUX
gros œuvre CONSTR
gros plan CINE
fatso inf
gros rouge inf
red plonk Brit inf
gros rouge inf
gros sel GASTR
gros titre PRESSE
big wig Brit inf
big shot inf
brain box Brit inf
brain inf

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cube w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cube inv

cube w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cube w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cube w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cube Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文