three-hour w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła three-hour w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.length [Brit lɛŋ(k)θ, lɛn(t)θ, Am lɛŋ(k)θ, lɛnth] RZECZOW.

1. length (linear measurement):

2. length (duration):

Zobacz też full-length

II.stretch [Brit strɛtʃ, Am strɛtʃ] PRZYMIOT. attr

4. stretch (push to the limit):

Tłumaczenia dla hasła three-hour w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vol à l'arraché LAW
vol libre SPORT
vol à la roulotte inf
vol simple LAW
vol à la tire

1. heure (soixante minutes):

24 heures sur 24 lit, fig

2. heure (indication):

3. heure (point dans le temps):

4. heure (période, époque):

heure d'été ADMIN
heure d'été ADMIN
heure H MILIT fig
heure d'hiver ADMIN
heure d'hiver ADMIN
heure légale ADMIN
heure locale ADMIN
heure de pointe TRANSP

Zobacz też bleu

I.bleu (bleue) [blø] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

three-hour w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła three-hour w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文