plank w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła plank w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.plank down CZASOW. [Brit plaŋk -, Am plæŋk -] (plank down [sth], plank [sth] down)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła plank w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

plank w słowniku PONS

plank Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文