logged w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła logged w angielski»francuski słowniku

II.log <part prés logging; prét, part passé logged> [Brit lɒɡ, Am lɔɡ, lɑɡ] CZASOW. przech.

III.log <part prés logging; prét, part passé logged> [Brit lɒɡ, Am lɔɡ, lɑɡ] CZASOW. nieprzech.

logged w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła logged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła logged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

logged Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

log (book) NAUT
log (book) AUTO
log (book) AVIAT
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文