exagère w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła exagère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.exagéré (exagérée) [ɛɡzaʒeʀe] CZASOW. pp

exagéré → exagérer

II.exagéré (exagérée) [ɛɡzaʒeʀe] PRZYMIOT.

Zobacz też exagérer

I.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] CZASOW. przech. (outrer)

II.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] CZASOW. nieprzech. (abuser)

I.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] CZASOW. przech. (outrer)

II.exagérer [ɛɡzaʒeʀe] CZASOW. nieprzech. (abuser)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła exagère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

exagère w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła exagère w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

exagéré(e) [ɛgzaʒeʀe] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła exagère w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

exagère Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文