s'appuyer w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła s'appuyer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.appuyer [apɥije] RZECZOW. m RIDING

III.appuyer sur CZASOW. przech. obj.indir.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła s'appuyer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

s'appuyer w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła s'appuyer w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła s'appuyer w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

s'appuyer Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文