coudes w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła coudes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.coudé (coudée) [kude] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła coudes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
huile ż de coude inf

coudes w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła coudes w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
anguleux (-euse) coude

Tłumaczenia dla hasła coudes w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

coudes Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

coudes z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文