spoke w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła spoke w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też -speak

II.speak <prét spoke; part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] CZASOW. przech.

III.speak <prét spoke, part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] CZASOW. nieprzech.

1. speak (talk):

II.speak <prét spoke; part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] CZASOW. przech.

III.speak <prét spoke, part passé spoken> [Brit spiːk, Am spik] CZASOW. nieprzech.

1. speak (talk):

I.speak to CZASOW. [Brit spiːk -, Am spik -] (speak to [sth]) ADMIN

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła spoke w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spoke w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła spoke w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też speak

1. speak (articulate):

1. speak (articulate):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła spoke w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

spoke Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文