documents w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła documents w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

porte-documents, porte-document <pl porte-documents> [pɔʀt(ə)dɔkymɑ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła documents w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

documents w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła documents w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła documents w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

documents Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

documents Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文