venais w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła venais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

3. venir (marque le développement):

1. venir (dans l'espace):

to get sb inf

2. venir (dans le temps):

3. venir (marquant l'origine):

Zwroty:

Tłumaczenia dla hasła venais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

venais w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła venais w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

III.venir [v(ə)niʀ] CZASOW. nieprzech. impers +être

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła venais w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

venais Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文