cinquième w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cinquième w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też Cinquième République, roue

spare tyre Brit

Tłumaczenia dla hasła cinquième w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
fifth, a. fifth gear MOTOR

cinquième w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cinquième w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRZYMIOT. antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cinquième w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cinquième Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文