bug w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bug w angielski»francuski słowniku

II.bug <part prés bugging; prét, part passé bugged> [Brit bʌɡ, Am bəɡ] CZASOW. przech.

bug w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bug w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

litter bug RZECZOW. Am, Aus, litter lout RZECZOW. Brit inf

1. big:

a big eater inf

Tłumaczenia dla hasła bug w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bug Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文