manifestant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła manifestant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

manifestant (manifestante) [manifɛstɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

contre-manifestant (contre-manifestante) <mpl contre-manifestants>, contremanifestant (contremanifestante) <mpl contremanifestants> [kɔ̃tʀəmanifɛstɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m (ż)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła manifestant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manifestant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła manifestant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

manifestant(e) [manifɛstɑ̃, ɑ̃t] RZECZOW. m(ż)

III.manifester [manifɛste] CZASOW. zwrotny se manifester

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła manifestant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

manifestant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文