association w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła association w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

association [asɔsjasjɔ̃] RZECZOW. ż

5. association (groupe):

association ASTRON, BIO, CHIM, GEOL

Tłumaczenia dla hasła association w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

association w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła association w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła association w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

association Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文