reviens w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła reviens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ] CZASOW. nieprzech. + v être

2. revenir (rentrer):

3. revenir (reprendre, retourner à):

4. revenir (réapparaître):

10. revenir (sortir d'un état):

IV.revenir [ʀəvniʀ, ʀvəniʀ]

Zobacz też galop

Tłumaczenia dla hasła reviens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

reviens w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła reviens w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

revenir [ʀ(ə)vəniʀ, ʀəvniʀ] CZASOW. nieprzech. +être

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła reviens w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

reviens Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文