cité w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też dortoir

cité-jardin <pl cités-jardins> [siteʒaʀdɛ̃] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cité w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cité w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cité-dortoir <cités-dortoirs> [sitedɔʀtwaʀ] RZECZOW. ż

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
populeux (-euse) cité

Tłumaczenia dla hasła cité w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cité Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cité Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文