growing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła growing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.growing [Brit ˈɡrəʊɪŋ, Am ˈɡroʊɪŋ] RZECZOW. FARM

II.growing [Brit ˈɡrəʊɪŋ, Am ˈɡroʊɪŋ] PRZYMIOT.

fast-growing [Brit ˈfɑːstˌɡrəʊɪŋ, Am ˌfæstˈɡroʊɪŋ] PRZYMIOT.

I.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. przech.

II.grow <prét grew, part passé grown> [Brit ɡrəʊ, Am ɡroʊ] CZASOW. nieprzech.

2. grow (of something abstract):

passer de x à y

I.grow in CZASOW. [Brit ɡrəʊ -, Am ɡroʊ -] (grow in)

Tłumaczenia dla hasła growing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

growing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła growing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła growing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

growing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文