paierai w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła paierai w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

1. payer (régler):

2. payer (s'acquitter envers):

to take the piss out of sb Brit slang
to take the mickey out of sb Brit inf
se payer la tête inf ou la gueule slang ou la tronche slang de qn (duper)
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła paierai w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

paierai w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła paierai w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

paierai fut de payer

Zobacz też payer

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła paierai w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

paierai Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文