imitation w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła imitation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.imitation [Brit ɪmɪˈteɪʃ(ə)n, Am ˌɪməˈteɪʃ(ə)n] RZECZOW. (all contexts)

II.imitation [Brit ɪmɪˈteɪʃ(ə)n, Am ˌɪməˈteɪʃ(ə)n] PRZYMIOT.

III.imitation [Brit ɪmɪˈteɪʃ(ə)n, Am ˌɪməˈteɪʃ(ə)n]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła imitation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

imitation w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła imitation w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła imitation w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

imitation Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文