pop w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła pop w angielski»francuski słowniku

II.pop <part prés popping; prét, part passé popped> [Brit pɒp, Am pɑp] CZASOW. przech.

III.pop <part prés popping; prét, part passé popped> [Brit pɒp, Am pɑp] CZASOW. nieprzech.

pop round CZASOW. [Brit pɒp -, Am pɑp -] Brit, pop over CZASOW. Brit

I.pop-up [Brit ˈpɒpʌp, Am ˈpɑp ˌəp] PRZYMIOT.

II.pop-up [Brit ˈpɒpʌp, Am ˈpɑp ˌəp] RZECZOW. INFOR

pop w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła pop w angielski»francuski słowniku

II.pop2 [pɒp, Am pɑ:p] RZECZOW. no pl (pop music)

pop Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文