interior w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła interior w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.interior [Brit ɪnˈtɪərɪə, Am ˌɪnˈtɪriər] RZECZOW.

II.interior [Brit ɪnˈtɪərɪə, Am ˌɪnˈtɪriər] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła interior w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

interior w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła interior w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.interior [ɪnˈtɪərɪəʳ, Am -ˈtɪrɪɚ] PRZYMIOT. inv

II.interior [ɪnˈtɪərɪəʳ, Am -ˈtɪrɪɚ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła interior w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

interior Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文