penses-tu w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła penses-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

3. penny Am <pl pennies>:

ça a fait tilt inf
to spend a penny inf Brit euph

opinion [Brit əˈpɪnjən, Am əˈpɪnjən] RZECZOW.

1. opinion (belief, view):

I.expect [Brit ɪkˈspɛkt, ɛkˈspɛkt, Am ɪkˈspɛkt] CZASOW. przech.

1. expect (anticipate):

+ subj I expect (that) I'll lose

II.expect [Brit ɪkˈspɛkt, ɛkˈspɛkt, Am ɪkˈspɛkt] CZASOW. nieprzech.

II.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. przech.

1. think (hold view, believe):

2. think (imagine):

3. think (have thought, idea):

III.think <prét, part passé thought> [Brit θɪŋk, Am θɪŋk] CZASOW. nieprzech.

1. think (engage in thought):

1. happen (occur):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła penses-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

toi-même [twamɛm] ZAIMEK OSOBOWY

2. contre (marquant l'opposition):

Zobacz też fortune

1. fortune (richesse):

1. penser (avoir une opinion):

2. penser (croire):

penser que
you bet! inf

II.penser à CZASOW. przech. obj.indir.

1. penser (songer):

2. penser (se souvenir):

penser à

penses-tu w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła penses-tu w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła penses-tu w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文