it’ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła it’ w angielski»francuski słowniku

1. it (in questions):

qui c'est? inf
c'est ? inf
c'est quoi? inf

2. it GAMES:

on est fichu! inf
to be with it inf
to be with it inf

it's → it is, → it has

peg it CZASOW. [Brit pɛɡ -, Am pɛɡ -] inf Brit

I.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY RZECZOW.

II.do-it-yourself [Brit ˌduːɪtjɔːˈsɛlf, Am ˌduətʃərˈsɛlf], DIY PRZYMIOT. attr

it’ w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła it’ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

it's = it is

ˈPost-it® (registered trademark of the 3M Company)

Tłumaczenia dla hasła it’ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

it’ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文