demie w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła demie w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też et demi,et demie

II.demi (demie) [d(ə)mi] RZECZOW. m (ż)

II.demi (demie) [d(ə)mi] RZECZOW. m (ż)

Zobacz też malin

I.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] PRZYMIOT.

1. malin (intelligent):

I looked a right fool! Brit inf
c'est malin! inf, iron

II.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ] RZECZOW. m (ż)

III.malin (maligne) [malɛ̃, maliɲ]

demi-tonneau <pl demi-tonneaux> [d(ə)mitɔno] RZECZOW. m AVIAT

demi-dieu <pl demi-dieux> [d(ə)midjø] RZECZOW. m

demi-mesure <pl demi-mesures> [d(ə)mim(ə)zyʀ] RZECZOW. ż lit, fig

demi-pensionnaire <pl demi-pensionnaires> [d(ə)mipɑ̃sjɔnɛʀ] RZECZOW. mf ECOLE

demi-vie <pl demi-vies> [d(ə)mivi] RZECZOW. ż PHYS

demi-sœur <pl demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] RZECZOW. ż

demi-gros <pl demi-gros> [d(ə)miɡʀo] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła demie w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

demie w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła demie w francuski»angielski słowniku

demie [d(ə)mi] RZECZOW. ż (heure)

I.demi(e) [d(ə)mi] RZECZOW. m(ż) (moitié)

II.demi(e) [d(ə)mi] PRZYMIOT.

demi-journée <demi-journées> [d(ə)miʒuʀne] RZECZOW. ż

demi-sœur <demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] RZECZOW. ż

demi-tour <demi-tours> [d(ə)mituʀ] RZECZOW. m

demi-tarif <demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] RZECZOW. m

demi-bouteille <demi-bouteilles> [d(ə)mibutɛj] RZECZOW. ż

demi-frère <demi-frères> [d(ə)mifʀɛʀ] RZECZOW. m

demi-dieu <demi-dieux> [d(ə)midjø] RZECZOW. m

demie Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文