half-price w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła half-price w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła half-price w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.demi-tarif <pl demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] PRZYMIOT. inv

II.demi-tarif <pl demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] PRZYSŁ.

III.demi-tarif <pl demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] RZECZOW. m (billet)

demi-place <pl demi-places> [d(ə)miplas] RZECZOW. ż

1. moitié (gén):

dormir à moitié inf

Zobacz też pardonner

half-price w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła half-price w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła half-price w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

demi-tarif <demi-tarifs> [d(ə)mitaʀif] RZECZOW. m

1. prix (coût, contrepartie):

half-price Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文