President’—‘does w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła President’—‘does w angielski»francuski słowniku

does → do

Zobacz też do2, do1

do MUS → doh

3. do (finish):

it's a poor do inf if

co-president [Brit kəʊˈprɛsɪdənt, Am koʊˈprɛz(ə)d(ə)nt, koʊˈprɛzəˌdɛnt] RZECZOW.

I.non-resident [Brit nɒnˈrɛsɪd(ə)nt, Am nɑnˈrɛzɪdənt] RZECZOW.

II.non-resident [Brit nɒnˈrɛsɪd(ə)nt, Am nɑnˈrɛzɪdənt] PRZYMIOT.

co-presidency [Brit kəʊˈprɛsɪdənsi, Am koʊˈprɛz(ə)d(ə)nsi] RZECZOW.

president [Brit ˈprɛzɪd(ə)nt, Am ˈprɛz(ə)dənt, ˈprɛzəˌdɛnt] RZECZOW.

President’—‘does w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła President’—‘does w angielski»francuski słowniku

Zobacz też do

1. do (carry out):

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文