‘shall w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘shall w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

shall [Brit ʃal, ʃ(ə)l, Am ʃæl, ʃəl] CZASOW. modal When shall is used to form the future tense in English, the same rules apply as for will. You will find a note on this and on question tags and short answers near the entry will .

Zobacz też will2, will1, ill will, free will

2. will (wish, desire):

+ subj Thy will be done

2. will (expressing consent, willingness):

will do inf!
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘shall w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘shall w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘shall w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ‘shall w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

‘shall Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

I shall do ...
je ferai ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文