’—‘oui w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ’—‘oui w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.oui [wi] PRZYSŁ. En anglais la réponse yes est généralement renforcée en reprenant le verbe utilisé pour poser la question: are you happy? yes, I am; do you like Brahms? yes, I do.

1. oui:

I do

II.oui <pl oui> [wi] RZECZOW. m

béni-oui-oui <pl béni-oui-oui> [beniwiwi] RZECZOW. m inf

ouï-dire <pl ouï-dire> [widiʀ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła ’—‘oui w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

’—‘oui w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ’—‘oui w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ouï-dire [´widiʀ] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ’—‘oui w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

’—‘oui Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文