madame w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła madame w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

madame <pl mesdames> [madam, medam] RZECZOW. ż

cuisse-madame <pl cuisses-madame> [kɥismadam] RZECZOW. ż

croque-madame, croquemadame <pl croque-madame, croquemadames> [kʀɔkmadam] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła madame w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

madame w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła madame w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

madame <mesdames> [madam, medam] RZECZOW. ż

croque-madame [kʀɔkmadam] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła madame w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

madame Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Yours faithfully Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文