Monsieur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Monsieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

monsieur <pl messieurs> [məsjø, mesjø] RZECZOW. m

2. monsieur (titre donné à un homme dont on connaît le nom, pour l'exemple Bon):

croque-monsieur, croquemonsieur <pl croque-monsieur, croquemonsieurs> [kʀɔkməsjø] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Monsieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Monsieur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Monsieur w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

monsieur <messieurs> [məsjø, mesjø] RZECZOW. m

croque-monsieur [kʀɔkməsjø] RZECZOW. m inv

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła Monsieur w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Monsieur Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Yours faithfully Brit, Aus
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文