proper w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła proper w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.proper [Brit ˈprɒpə, Am ˈprɑpər] RZECZOW. REL

II.proper [Brit ˈprɒpə, Am ˈprɑpər] PRZYMIOT.

1. proper (right):

Tłumaczenia dla hasła proper w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

proper w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła proper w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.proper [ˈprɒpəʳ, Am ˈprɑ:pɚ] PRZYSŁ. Brit inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła proper w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

proper Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文