Tłumaczenia dla hasła dis-lui w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. shove (push):

1. stuff (unnamed substance):

truc m inf
ça pue ce truc! inf

3. stuff (content of speech, book, film, etc) inf:

1. stuff:

get stuffed slang!
va te faire voir! slang
stuff the system slang!
stuff you slang!
va te faire voir! slang

2. stuff (pack in):

3. do (finish):

it's a poor do inf if

I.must1 <nég must not, mustn't> [Brit mʌst, Am məst] CZASOW. modal When must indicates obligation or necessity, French tends to use either the verb devoir or the impersonal construction il faut que + subjunctive: I must go = je dois partir, il faut que je parte. For examples and particular usages see I. 1. and I. 3. below. See also haveand the related usage note.
When must expresses assumptions or probability, the verb devoir is always used: it must strike you as odd that = ça doit te sembler bizarre que ( + subj). See I. 7. below for further examples.
For the conjugation of devoir, see the French verb tables.

1. must (indicating obligation, prohibition):

3. must (stressing importance, necessity):

very nice, I must say! iron

7. must (expressing assumption, probability):

Zobacz też have

9. have (undergo, suffer):

10. have (cause to be done):

to have it off or away with sb slang Brit
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dis-lui w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文