l'essence w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła l'essence w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. essence PHILOS:

2-star petrol Brit
4-star petrol Brit

Tłumaczenia dla hasła l'essence w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
fuel gauge MOTOR, AVIAT

l'essence w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła l'essence w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła l'essence w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

l'essence Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文