left’—‘has w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła left’—‘has w angielski»francuski słowniku

1. nothing:

nerien
rienne

2. nothing (emphasizing insignificance):

3. nothing (very little indeed):

nothing lit, fig

4. nothing (indicating absence of trait, quality):

5. nothing (emphatic: setting up comparisons):

II.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRZYSŁ.

III.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] PRZYMIOT.

IV.nothing [Brit ˈnʌθɪŋ, Am ˈnəθɪŋ] RZECZOW.

Zobacz też sweet

I.left [Brit lɛft, Am lɛft] CZASOW. pt CZASOW. pp

left → leave

Zobacz też leave

II.leave <prét, part passé left> [Brit liːv, Am liv] CZASOW. przech.

1. leave (depart from):

2. leave (leave behind):

3. leave (let remain):

4. leave (allow to do):

III.leave <prét, part passé left> [Brit liːv, Am liv] CZASOW. nieprzech.

IV.leave <prét, part passé left> [Brit liːv, Am liv] CZASOW. zwrotny

Zobacz też cleave

I.ultra-left [Brit ˌʌltrəˈlɛft, Am ˌəltrəˈlɛft] RZECZOW.

II.ultra-left [Brit ˌʌltrəˈlɛft, Am ˌəltrəˈlɛft] PRZYMIOT.

I.left-handed [Brit lɛftˈhandɪd, Am ˌlɛftˈhændəd] PRZYMIOT.

II.left-handed [Brit lɛftˈhandɪd, Am ˌlɛftˈhændəd] PRZYSŁ.

left-hand [Brit lɛftˈhand, Am ˌlɛftˈhænd] PRZYMIOT.

left’—‘has w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła left’—‘has w angielski»francuski słowniku

Zobacz też left-hander

Zobacz też leave2, leave1

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文