‘he's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘he's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.he [Brit hiː, Am hi] ZAIMEK He is almost always translated by il: he closed the door = il a fermé la porte. The emphatic form is lui.
For exceptions and particular usages, see the entry below.

he's → he is, → he has

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
il sent inf

Tłumaczenia dla hasła ‘he's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘he's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘he's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też he, have

to have got sth Brit, Aus
has he/have you ...?
est-ce qu'il a/tu as ...?
Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ‘he's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘he's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

à peine rentré, il ...
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文