papiers w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła papiers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

sans-papiers, sans-papier <pl sans-papiers> [sɑ̃papje] RZECZOW. m

presse-papiers, presse-papier <pl presse-papiers> [pʀɛspapje] RZECZOW. m

coupe-papier <pl coupe-papier, coupe-papiers> [kuppapje] RZECZOW. m

gratte-papier <pl gratte-papier, gratte-papiers> [ɡʀatpapje] RZECZOW. m

papier-calque <pl papiers-calque> [papjekalk] RZECZOW. m

papier-monnaie <pl papiers-monnaies> [papjemɔnɛ] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła papiers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

papiers w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła papiers w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

presse-papiers [pʀɛspapje] RZECZOW. m inv

sans-papiers [sɑ̃papje] RZECZOW. mf inv:

coupe-papier [kuppapje] RZECZOW. m inv

papier-filtre <papiers-filtres> [papjefiltʀ] RZECZOW. m

papier-toilette <papiers-toilette> [papjetwalɛt] RZECZOW. m

gratte-papier <gratte-papier(s)> [gʀatpapje] RZECZOW. mf péj

Tłumaczenia dla hasła papiers w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

papiers Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

papiers Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文