costaud w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła costaud w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.costaud [kɔsto] inf PRZYMIOT.

II.costaud [kɔsto] inf RZECZOW. m (homme)

Tłumaczenia dla hasła costaud w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

costaud w słowniku PONS

costaud Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文