selves w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła selves w angielski»francuski słowniku

selves → self

Zobacz też self

self <pl selves> [Brit sɛlf, Am sɛlf] RZECZOW.

1. self (gen) PSYCH:

moi m

self <pl selves> [Brit sɛlf, Am sɛlf] RZECZOW.

1. self (gen) PSYCH:

moi m

self-defence Brit, self-defense Am [Brit sɛlfdɪˈfɛns, Am ˈˌsɛlf dəˈfɛns, ˈˌsɛlf diˈfɛns] RZECZOW.

selves w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła selves w angielski»francuski słowniku

selves Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

selves Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

selves z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文