tendue w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tendue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.tendu (tendue) [tɑ̃dy] CZASOW. pp

tendu → tendre

II.tendu (tendue) [tɑ̃dy] PRZYMIOT.

III.tendu (tendue) [tɑ̃dy] PRZYMIOT. (crispé)

Zobacz też tendre

4. tendre (affectueux):

II.tendre [tɑ̃dʀ] RZECZOW. mf

1. tendre (étirer):

tendre la main à qn fig

IV.tendre à CZASOW. przech. obj.indir.

4. tendre (affectueux):

II.tendre [tɑ̃dʀ] RZECZOW. mf

1. tendre (étirer):

tendre la main à qn fig

IV.tendre à CZASOW. przech. obj.indir.

Tłumaczenia dla hasła tendue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tendue w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tendue w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też tendre1, tendre2

II.tendre1 [tɑ̃dʀ] CZASOW. zwrotny (se raidir)

II.tendre2 [tɑ̃dʀ] RZECZOW. mf

II.tendre1 [tɑ̃dʀ] CZASOW. zwrotny (se raidir)

II.tendre2 [tɑ̃dʀ] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła tendue w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

tendue Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文