staring w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła staring w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

staring [Brit ˈstɛːrɪŋ, Am ˈstɛrɪŋ] PRZYMIOT.

I.stare out CZASOW. [Brit stɛː -, Am stɛr -] (stare [sb] out, stare out [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła staring w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

staring w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła staring w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła staring w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

staring Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文