vertical w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła vertical w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.vertical [Brit ˈvəːtɪk(ə)l, Am ˈvərdək(ə)l] RZECZOW.

II.vertical [Brit ˈvəːtɪk(ə)l, Am ˈvərdək(ə)l] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
falaises fpl à pic

Tłumaczenia dla hasła vertical w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

vertical w słowniku PONS

vertical Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文