prompting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła prompting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

prompting [Brit ˈprɒm(p)tɪŋ, Am ˈprɑm(p)tɪŋ] RZECZOW.

II.prompt [Brit prɒm(p)t, Am prɑm(p)t] PRZYMIOT.

III.prompt [Brit prɒm(p)t, Am prɑm(p)t] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła prompting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prompting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła prompting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.prompt [prɒmpt, Am prɑ:mpt] PRZYMIOT. (quick)

Tłumaczenia dla hasła prompting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

prompting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文