gagne-pain w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła gagne-pain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła gagne-pain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

livelihood [Brit ˈlʌɪvlɪhʊd, Am ˈlaɪvliˌhʊd] RZECZOW.

gagne-pain w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła gagne-pain w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła gagne-pain w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文