crisps w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła crisps w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.crisp [Brit krɪsp, Am krɪsp] RZECZOW. Brit a. potato crisp

I.crisp up CZASOW. [Brit krɪsp -, Am krɪsp -] (crisp up)

II.crisp up CZASOW. [Brit krɪsp -, Am krɪsp -] (crisp up [sth], crisp [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crisps w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crisps w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła crisps w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła crisps w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

crisps Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文