brisé w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła brisé w francuski»angielski słowniku

I.brisé (brisée) [bʀize] CZASOW. pp

brisé → briser

II.brisé (brisée) [bʀize] PRZYMIOT.

Zobacz też briser

brise-lames, brise-lame <pl brise-lames> [bʀizlam] RZECZOW. m

brise-mottes, brise-motte <pl brise-mottes> [bʀizmɔt] RZECZOW. m

brise-béton <pl brise-béton, brise-bétons> [bʀizbetɔ̃] RZECZOW. m CONSTR

brise-glace <pl brise-glace, brise-glaces> [bʀizɡlas] RZECZOW. m

brise-fer <pl brise-fer, brise-fers> [bʀizfɛʀ] RZECZOW. m

brise-jet <pl brise-jet, brise-jets> [bʀizʒɛ] RZECZOW. m

brise-soleil <pl brise-soleil, brise-soleils> [bʀizsɔlɛj] RZECZOW. m ARCHIT

brisé w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła brisé w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

brise-mottes [bʀizmɔt] RZECZOW. m inv

brise-lames [bʀizlam] RZECZOW. m inv

brise-jet [bʀizʒɛ] RZECZOW. m inv

pare-brise [paʀbʀiz] RZECZOW. m inv AUTO

brise-glace [bʀizglas] RZECZOW. m inv

brise-tout [bʀiztu] RZECZOW. m inv

Tłumaczenia dla hasła brisé w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

brisé Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文