romans w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła romans w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.roman (romane) [ʀɔmɑ̃, an] PRZYMIOT.

III.roman (romane) [ʀɔmɑ̃, an]

Zobacz też nouveau

I.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl] PRZYMIOT.

1. nouveau (qui remplace, succède, s'ajoute):

2. nouveau:

II.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl] RZECZOW. m (ż)

1. nouveau (annonce d'un événement):

une nouvelle PRESSE, TV, RADIO

V.à nouveau,de nouveau PRZYSŁ.

1. nouveau (renseignements):

news sg

VII.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl]

VIII.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl]

roman-fleuve <pl romans-fleuves> [ʀɔmɑ̃flœv] RZECZOW. m

roman-photo <pl romans-photos> [ʀɔmɑ̃foto] RZECZOW. m

roman-feuilleton <pl romans-feuilletons> [ʀɔmɑ̃fœjtɔ̃] RZECZOW. m

Tłumaczenia dla hasła romans w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
romans mpl

romans w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła romans w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

roman(e) [ʀɔmɑ̃, an] PRZYMIOT. ARCHIT, ART

roman-feuilleton <romans-feuilletons> [ʀɔmɑ̃fœjtɔ̃] RZECZOW. m

roman-photo <romans-photos> [ʀɔmɑ̃fɔto] RZECZOW. m

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła romans w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

romans Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文