brand-new w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła brand-new w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła brand-new w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl] PRZYMIOT.

1. nouveau (qui remplace, succède, s'ajoute):

2. nouveau:

II.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl] RZECZOW. m (ż)

1. nouveau (annonce d'un événement):

une nouvelle PRESSE, TV, RADIO

V.à nouveau,de nouveau PRZYSŁ.

1. nouveau (renseignements):

news sg

VII.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl]

VIII.nouveau (nouvelle), nouvel before vowel or mute h <mpl nouveaux> [nuvo, nuvɛl]

Zobacz też pauvre

2. pauvre (déficient):

II.pauvre [povʀ] RZECZOW. mf inf (à plaindre)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

brand-new w słowniku PONS

brand-new Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文